Hoe ontstaat dementie?

Dementie ontstaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Soms heeft iemand jarenlang niet door dat hij of zij aan dementie lijdt. Dan gaat de achteruitgang heel langzaam. Het is bekend dat dementie lijdt tot vergeetachtigheid en zelfs geheugenverlies, maar wat veroorzaakt dit dan?

Hoe ontstaat dementie?

Hoe ontstaat dementie?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van dementie en de ziekte van Alzheimer. Er is geconcludeerd dat dementie kan ontstaan door de samenklontering van Amyloid, tau eiwitkluwen, gliacellen of een bloed-hersenbarrière

Samenklontering van amyloid

Amyloid is een schadelijk eiwit dat zich ophoopt tussen de zenuwcellen in de hersenen. Die zorgt voor een neerslag van de eiwitten die de communicatie tussen de hersencellen moeizamer maakt. Dit komt meestal het eerst voor in de eerste helft van de hersenen waar de herinneringen opgeslagen zijn. Daardoor is vergeetachtigheid een van de eerste symptomen van dementie.

SxrUOzhWth-min

Tau eiwitkluwen

Het kan ook zo zijn dat er in de hersencellen een ander eiwit ontstaat de zogenaamde tangles. De tangles bestaat uit een andere schadelijk eiwit die tau wordt genoemd. Bij dementie is het tau-eiwit veranderd, het heeft een andere vorm gekregen. Dit zorgt ervoor dat de geleiding van voedingsstoffen door de cel niet goed verloopt. Hierdoor sterft de cel af.

Gliacellen

Naast hersencellen bestaan de hersenen ook uit gliacellen. Deze cellen een rol in de afbraak van amyloid cellen. Er is gebleken dat deze cellens soms veel te actief te werk gaan en daardoor het ziekteproces versnellen. Bij de ene persoon met dementie gebeurt dit dus niet en verloopt het ziekteproces langzaam, terwijl het bij de andere persoon hierdoor dus veel sneller gaat.

Bloed-hersenbarrière

De cellen van de bloed-hersenbarrière dienen ervoor te zorgen dat er geen schadelijke stoffen in het hersenweefsel komt. Deze barrière heeft ook mechanismen om het amyloid eiwit vanuit de hersenen naar het bloed te begeleiden. Wanneer deze mechanismen falen, ontstaat er een ophoping van amyloid in de hersenen. Dit lijdt dan weer tot dementie.

Dementie begint dus vaak in het geheugengebied en zal zich daarna verspreiden. Hierdoor komen er ook symptomen bij zoals, moeite om emoties te beheren, het niet meer herkennen van mensen en omgeving en moeite hebben met taal en spreken.

Is dementie erfelijk?

Dementie kan erfelijk zijn maar is dat in de meeste gevallen niet. Wel krijgen een op de vijf mensen te maken met dementie. Hoe ouder iemand wordt hoe groter de kans op dementie. Erfelijke dementie komt meestal voor bij dementie op jonge leeftijd. Frontontemporale dementie is bijvoorbeeld vaker erfelijk dan de ziekte van Alzheimer. Bij erfelijke dementie zie je vaak dat het in elke generatie terugkomt. Hoe jonger iemand dementie krijgt hoe groter de kans is dat het om een erfelijke vorm gaat. Jong is tussen de veertig en vijftig jaar.

U95fMRvPY3

MEER ARTIKELEN

Wat is dementie?

Help mijn ouders zijn dement

Kun je dementie voorkomen?

Gaan met dementie?